Home Lederliv

Lederliv

Ingrid Dahl Hovland, Statens Vegvesen

Lederliv 0
0
0
Ingrid Dahl Hovland leder Statens Vegvesen. Tidligere ledet hun Nye Veier, og før det var hun i privat sektor. Hva er forskjellene mellom å lede i privat og offentlig virksomhet, og hvordan lykkes man med omstilling?

Sonja Horn, Entra

Lederliv 0
0
0
Sonja Horn er administrerende direktør i eiendomsselskapet Entra, som eier 1,3 millioner kvadratmeter næringseiendom i Norge. Hvorfor vil hun gjøre selskapet “miljøledende”, og hvordan tror hun korona vil påvirke kontormarkedet og utformingen av kontorene våre?

Olav T. Sandnes, TV2

Lederliv 0
0
0
Olav T. Sandnes er redaktør og direktør i TV2. Han forteller om balansen mellom struktur og gründerånd, vanskelige beslutninger, ledelse under korona og hvorfor TV2 ikke lenger er “Norges seriemester”.

Runar Hollevik, Norgesgruppen

Lederliv 0
0
0
Runar Hollevik er konsernsjef i Norgesgruppen, som solgte mat for over 100 milliarder kroner i fjor. Hva gjorde han da pandemien rammet, og hva har han lært om ledelse det siste året?

Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti

Lederliv 0
0
0
Audun Lysbakken er partileder i SV – Sosialistisk Venstreparti. Hva er hans lederfilosofi, hvem har inspirert ham mest, hvordan vil han lage en god valgkamp under pandemien, og hva er hans råd til Sylvi Listhaug?

Eirik Kristoffersen, Forsvarssjef

Lederliv 0
-1
0
Eirik Kristoffersen er general og forsvarssjef. Hva er hans lederfilosofi, er det noen forskjell på å lede i krig og fred, og hvorfor vil han ikke ha lydige underordnede?

Siv Jensen, Fremskrittspartiet

Lederliv 0
0
0
Siv Jensen er leder i Fremskrittspartiet, og skal snart takke av etter 15 år. Hva lærte hun som reklameselger, og hva lærte hun av Carl I. Hagen? Hvorfor er hun ikke stolt av “Morna, Jens!”, og hva slags medarbeidere vil hun helst ha?

Grete Herlofson, Norske Kvinners Sanitetsforening

Lederliv 0
0
0
Grete Herlofson er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Hvilken funksjon har denne gamle foreningen i dag, og hvordan jobber hun for å holde den aktuell og synlig?

Nina Skarpenes, Politihøgskolen

Lederliv 0
0
0
Nina Skarpenes er rektor ved Politihøgskolen. Hvordan leder hun skolen, og hva kreves av ledere i Politiet i dag? Hvordan reagerte hun på uønsket seksuell adferd blant elever og lærere?

Rita Kristin Broch, Volvo Car Norge

Lederliv 0
0
0
Rita Kristin Broch er adm. dir. i Volvo Car Norge. Hun deler sine erfaringer fra endringsprosesser, forteller om forandringer innen salg, betydningen av en sterk visjon og hva hun tror om fremtidens biler.

Kjell Ingolf Ropstad, Kristelig Folkeparti

Lederliv 0
0
0
Kjell Ingolf Ropstad er leder i Kristelig Folkeparti og Barne- og familieminister. Hvordan vil han være som leder, hvordan opplevde han splittelsen i partiet, og hvordan skal han løfte KrF?

Lars Andresen, Norges Geotekniske Institutt

Lederliv 0
-2
0
Lars Andresen er direktør for Norges Geotekniske Institutt (NGI). Han forteller om viktigheten av å lytte, hvordan han lager god en strategi og hva han lærte av skredulykken på Gjerdrum.

Bård Vegar Solhjell, Norad

Lederliv 0
0
0
Bård Vegar Solhjell leder Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Hva lærte han om ledelse gjennom mange år som politiker? Hva vil han med Norad? Og blir han en bedre leder av å spille sjakk?

Guri Melby, Venstre

Lederliv 0
0
0
Guri Melby er leder i Venstre, og Kunnskaps- og integreringsminister. Hva lærte hun av konflikter rundt samferdsel i Oslopolitikken, hvordan skal hun løfte Venstre, og hva er den beste dialekten for en leder?

Idar Kreutzer, Finans Norge

Lederliv 0
0
0
Idar Kreutzer er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Finans Norge, og tidligere sjef i Storebrand. Hva er forskjellen på å lede et selskap og en organisasjon, hvordan utvikler finansbransjen seg, og hvordan bidrar den til det grønne skiftet?

Sissel Lønning Andresen, Pfizer

Lederliv 0
0
0
Sissel Lønning Andresen er leder for legemiddelselskapet Pfizer i Norge. Hvordan har korona påvirket henne og selskapet, hvordan lager man en vaksine og hva har vaksinen betydd for selskapets omdømme og selvfølelse?

Olav Fykse Tveit, Den norske kirke

Lederliv 0
-2
0
Olav Fykse Tveit er biskop og preses i bispemøtet i Den norske kirke. Hva har korona betydd for kirken, hvordan har kirken bidratt i krisen, og hva kan bibelen lære oss om ledelse?

Cathrine Lofthus, Helse Sør-Øst

Lederliv 0
0
0
Cathrine Lofthus er administrerende direktør i Helse Sør-Øst, og den i Norge som er sjef for flest. Helseforetaket har 80 000 ansatte og en omsetning på ca. 90 milliarder kroner. Hva er hennes største dilemmaer, hva er god ledelse for henne og hvilke endringer vil koronaen føre til?

Øystein Olsen, Sentralbanksjef

Lederliv 0
0
0
Øystein Olsen er sentralbanksjef og leder for Norges Banks Hovedstyre. Han forteller hvordan han leder våre fremste økonomer, og hvordan han har opplevd korona og Tangen-saken. Han røper også et snev av spillavhengighet…

Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten

Lederliv 0
0
0
Nina Schanke Funnemark er ny skattedirektør. Etter en periode som sjef i Lånekassen er hun tilbake i etaten der hun tidligere var nestleder og har jobbet i over 20 år. Hvordan vil hun lede etaten, og hva vil hun oppnå?