Home Lederliv Odd Arild Grefstad, Storebrand
0

Odd Arild Grefstad, Storebrand

2
0

Odd Arlid Grefstad er leder i finanskonsernet Storebrand, og forvalter over 500 milliarder kroner, og kommer til å betale pensjon til veldig mange av oss i fremtiden. I dette intervjuet snakker han blant annet om betydningen av bærekraft i pensjonsmarkedet, og viktigheten av mangfold i konsernledelsen.