Home Om Lederliv

Om Lederliv

Ambisjonen for Lederliv er å skape en inspirasjonskilde for alle som er interesserte i ledelse og ledere. Vi møter ledere for ulike virksomheter og lar dem dele sine tanker gjennom gode samtaler. Noen av lederne er kjente, noen er ukjente, alle er engasjerte.

Lederne intervjues av adm. direktør Ole Christian Apeland i kommunikasjonsbyrået Apeland, som har mer enn 30 års erfaring som leder og kommunikasjonsrådgiver for ledere.

Enkelte ledere kan være nåværende eller tidligere kunder av Apeland, men dette er ikke et kriterium for valg.

Har du synspunkter eller tips, hører vi gjerne fra deg!

Hilsen redaksjonen i Lederliv